17 สิงหาคม 2562 ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสนอย้ายเมืองหลวงใหม่ไป "กาลิมันตัน"

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7867690/
โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเสนอแผนย้ายเมืองหลวงของประเทศจากกรุงจาการ์ตา ซึ่งมีประชากรแออัดและการจราจรติดขัด ไปยังเกาะกาลิมันตัน หรือภูมิภาคเกาะบอร์เนียว ประธานาธิบดีวิโดโดได้เสนอแผนย้ายเมืองหลวงระหว่างกล่าวคำแถลงต่อรัฐสภาเนื่องในวาระครบรอบ 74 ปีการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย ที่จะมาถึงในวันเสาร์นี้ (17 ส.ค.) “ด้วยพรจากพระเจ้า ผมขอความเห็นชอบจากทุกท่านเพื่อย้ายเมืองหลวงของเราไปยังเกาะกาลิมันตัน” ประธานาธิบดีย้ำว่าการย้ายเมืองหลวง “มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อทำวิสัยทัศน์ของประเทศอินโดนีเซียที่ก้าวหน้าให้เป็นความจริง ด้วยความทันสมัย อัจฉริยะ และเป็นเมืองสีเขียว” อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ที่แน่ชัด ทั้งนี้ เกาะกาลิมันตันตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอินโดนีเซีย และห่างจากกรุงจาการ์ตาไปประมาณ 1,400 กิโลเมตร